Dokumenty

   Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

   Formularz informacyjny

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej

   Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagaż

   Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia

   Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji

   Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

   Certyfikat Gwarancji ubezpieczeniowej

Selva Tour Sp. z o.o.

25 - 801 Kielce

ul. Krakowska 291

Dla agenta

Znajdziesz nas na: