Przed podróżą

Każdy uczestnik obozu jest ubezpieczony w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 

Obóz zagraniczny:

  • KL 20000 EUR
  • NNW 15000 PLN
  • BAGAŻ 1000 PLN

Ubezpieczenie jest rozszerzone o choroby przewlekłe i nowotworowe oraz koszty leczenia w skutek zachorowania na Sars-Cov1, Sars-Cov2 z ich mutacjami.

Dodatkowo zalecamy zabranie ze sobą karty EKUZ (karta wyrabiana jest bezpłatnie w placówce NFZ)

Obóz / kolonia w Polsce:

  • NNW 15000 PLN

Dla chętnych:

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej 5,9%
– dodatkowo płatne 5,9% wartości imprezy (obejmuje nagłe zachorowanie Ubezpieczonego włącznie z zachorowaniem na Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Potwierdzonego diagnozą medyczną) + pozytywny wynik testu na COVID – 19 z laboratorium ;

UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy lub dokonania pierwszej opłaty. W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy.

Leczenie w przypadku zachorowania na COVID – 19
W przypadku zachorowania uczestnika na obozie leczenie odbywa się na koszt firmy ubezpieczeniowej.

Wycieczki fakultatywne

Są to wycieczki organizowane przez Selva Tour Sp. z o.o. lub lokalnych partnerów. Wszystkie informacje na ich temat udziela na spotkaniu informacyjnym rezydent, który pośredniczy w sprzedaży. Wycieczka odbywa się przy min. 15 – 25 os. W przypadku braku minimalnej ilości chętnych wycieczka może zostać odwołana.

Czas trwania imprezy turystycznej

Impreza rozpoczyna się w dzień wyjazdu/wylotu, a kończy w dniu powrotu do Polski. Jeśli została wykupiona opcja na dojazd własny pierwszym dniem imprezy jest dzień zakwaterowania, a ostatnim dzień wykwaterowania.

Doba hotelowa

We wszystkich obiektach doba hotelowa zaczyna się od godziny 14:00 i trwa do godzinny 10:00. W dniu wykwaterowania goście zazwyczaj otrzymują wspólny pokój na składowanie bagażu.

Wyżywienie

Ilość i forma wyżywienia jest szczegółowo opisana w każdej ofercie.
W hotelach śniadanie może występować w formie kontynentalnej – jest to posiłek składający się z pieczywa, masła, do wyboru dżem, bądź miód. Do śniadania dostępna jest kawa i herbata.
Posiłek w formie bufetu – wczasowicze wybierają posiłek indywidualnie.
Posiłek serwowany – wczasowicz ma wybór z menu (posiłki zamawiane dzień wcześniej)

Klimatyzacja

We wszystkich naszych hotelach dostępna jest bezpłatna klimatyzacja. Należy jednak pamiętać, iż w ciągu dnia może działać tylko w wyznaczonych przez obsługę godzinach.

Dokumenty

Obywatele Polski mogą podróżować do krajów Unii Europejskiej na podstawie dowodu osobistego, bądź paszportu. Jeśli przekraczana jest granica do kraju, który nie należy do Unii Europejskiej muszą posiadać paszport, bądź dowód (zależy od kraju) ważny 6 miesięcy od daty powrotu. Każdy obcokrajowiec korzystający z naszej oferty zamieszkujący na terenie RP może przekraczać granice na podstawie paszportu i wizy, jeżeli jest wymagana. Trzeba pamiętać, że straż graniczna może przeprowadzić kontrolę dokumentów w każdym miejscu wspólnoty. Za brak takowych dokumentów podczas kontroli grożą konsekwencje związane z karą pieniężną lub deportacją do kraju.


Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Autokar

Miejsca w autokarze przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń i wskazywane są przez pilota. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedno miejsce. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego miejsca w autokarze (jeśli są dostępne) informacje na temat kosztów dostępne są w Selva Tour Sp. z o.o.

Bagaż

Ilość bagażu na osobę ograniczona jest do jednej walizki lub torby podróżnej maksymalni do 20 kg. oraz niedużego bagażu podręcznego. W autokarze nie ma możliwości dopłacić za nadbagaż, w takim przypadku obsługa odmówi zabrania dodatkowej walizki bądź torby. Bagaże oddawane do luku bagażowego w autokarach powinny być podpisane oraz oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację właścicielowi w celu zapobiegania pomyłką.

Transport

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w trakcie przejazdu z przyczyn niezależnych od biura.
Na trasach dojazdowych przejazd odbywa się różnymi środkami transportu, samochodem osobowym, mikrobusem, autokarem turystycznym. Z możliwością kilku przesiadek.
Na trasie przejazdu z Polski do miejsca docelowego za granicą postoje są wyznaczane przez obsługę autokaru co 3-4 godziny (jeśli autokar w danym czasie nie będzie mógł się zatrzymać czas może się wydłużyć).

Zbiórka

Prosimy o bezwzględne przybycie na miejsce zbiórki 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Godziny podawane w rozkładach jazdy są godzinami odjazdu autokaru z miejsca podstawienia. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany godzin oraz miejsca wyjazdu.

Bezpieczeństwo podczas podróży

w autokarze obowiązuje zakaz palenia wyborów tytoniowych, papierosów elektrycznych oraz spożywania alkoholu, bądź innych środków odurzających, obsługa autokaru może odmówić zabrania na pokład osoby nietrzeźwej, w każdym z środków transportu prosimy o bezwzględne zapinanie pasów bezpieczeństwa.

Przelot

Wszystkie przeloty czarterowe z Selva Tour Sp. z o.o. są lotami bezpośrednimi.
Po znalezieniu się w strefie tranzytowej należy na tablicy odlotów odszukać numer rejsu do kraju docelowego. Prosimy o przybycie na lotnisko każdorazowo najpóźniej na 2-3 godziny przed odlotem. Ponieważ dni przyjazdu i odjazdu są dniami podróży, prosimy mieć na uwadze, że może dojść do zmiany godzin ze strony linii lotniczych. W najniekorzystniejszych przypadkach odlot może nastąpić w nocy, a przylot wcześnie rano. Opóźnienia zdarzają się szczególnie w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, bądź wynikają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które Selva Tour Sp. z o.o. nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych lokalne przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia przepisów bezpieczeństwa itp.). Przeloty odbywają się bez usług cateringowych. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Przewozu Pasażerów i Bagażu, dostępnymi biurze podróży. W przypadku podróży z dzieckiem, bez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna, należy posiadać notarialną zgodę na wyjazd dziecka od nieobecnego rodzica/opiekuna. W przypadku dziadków podróżujących z wnukiem, muszą posiadać notarialną zgodę na wyjazd od obojga rodziców.

Bagaż

Klient może ze sobą zabrać bagaż podręczny do 5 kg. o wymiarach 55x20x40 i jedną sztukę bagażu głównego tzw. rejestrowanego o wadzę 20 kg. Każdy nadbagaż podlega opłacie dodatkowej zgodnie z taryfą, dostępną u sprzedawcy. Prosimy zwrócić uwagę na to, by nie przewozić ważnych leków, dokumentów i rzeczy wartościowych w bagażu rejestrowanym. Należy wyraźnie oznaczyć wszystkie sztuki bagażu nazwiskiem i adresem.

Bagaż podręczny

Bagaż podręczny: do przedmiotów, których nie wolno pakować do bagażu podręcznego – ze względu na możliwość spowodowania zagrożenia – zaliczane są płyny pow. 100 ml, przedmioty ostre i szpiczaste, jak np. noże, nożyce, śrubokręty, narzędzia udarowe, broń wszelkiego rodzaju, a także jej modele i atrapy. Osoby, które ze względów zdrowotnych muszą zabrać ze sobą na pokład płynne lekarstwa, urządzenia do mierzenia poziomu cukru, kule etc. muszą mieć ze sobą przy odprawie ważne zaświadczenie lekarskie w języku angielskim.

Transfer do Hotelu

Transfer odbywa się klimatyzowanym autokarem, busem lub samochodem osobowym do hotelu. W większości przypadków autobus będzie obsługiwać kolejno hotele, które znajdują się na trasie transferu.

Selva Tour Sp. z o.o.

25 - 801 Kielce

ul. Krakowska 291

Dla agenta

Znajdziesz nas na: